Felhívás a település területén lévő ingatlanok tisztántartásával kapcsolatban

79

Tisztelt tárnoki Lakosok!

Hivatkozva a 8/2015. III.20. rendeletre, melyet a Testület hozott, és amely rendelet kimondja, hogy:

3. § (1) A település területén lévő ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai, tényleges használói kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat megműveljék, rendben tartsák, gyomtól, gaztól megtisztítsák.

(5) A tényleges használó, illetve a tulajdonos kötelessége a járda mellett növő gaz kiirtása, a járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyesése.

A felhívás lényege az 5. bekezdés!

Visszatérő probléma településünk néhány kereszteződésében a látótérbe benyúló, elburjánzott növényzet! 

Az utak, a járdák két oldalán a növények, cserjék a biztonságos közlekedéshez nélkülözhetetlen zavartalan kilátást is akadályozzák! Ez komoly veszélyforrás minden arra közlekedő számára!

Ezen okokból kifolyólag a következő kérése van az önkormányzatnak Önökhöz:

Hivatkozva a korábbi 2015-ben megalkotott rendeletre, kérjük a lakosság érintett részét, hogy 2020.12.31.-ig a közterületekre kinyúló növények ágait, szárait, melyek a fent leírt problémákat okozzák, saját erőből nyírják le!

Természetesen vannak idős, és önhibájukon kívül olyan társaink, akik ezt nem tudják végrehajtani, ezért 2021. év elején az önkormányzat gondoskodni fog ezeknek az elvégzéséről.

Ez lehet, hogy nem lesz olyan esztétikus, és szép, mintha a telek tulajdonosa csinálta volna, de a célnak meg kell felelnie!

Kérünk mindenkit, akinek van lehetősége, eszköze, végezze el ezeket a munkálatokat.