ÖKOISKOLA

  125

  Intézményünk 2020-ban elnyerte az ÖKOISKOLA címet, mely arra ösztönöz minket, pedagógusokat, hogy diákjainkat környezettudatosságra, fenntartható életvitelre, egészséges életmód kialakítására neveljük.

  Az itt folyó oktató- nevelő munkát eddig is tudatos környezeti nevelés jellemezte. Diákjaink szemléletformálása nemcsak a tantárgyak során, hanem iskolán kívüli tevékenységeknél is megnyilvánultak. Arra törekszünk, hogy ne elszigetelt ismereteket szerezzenek, hanem a holisztikus szemléletmód kialakításával egységes egészként lássák a természetet, s benne az embert. Így válhatnak később környezettudatossá, a természetet féltő, óvó felnőttekké.

  Településünkön felbecsülhetetlen érték, hogy gyermekeink jó levegőjű, „zöld” udvaron tölthetik el szabad idejüket. Sportiskola lévén pedig kiemelt fontosságú, hogy tanulóink aktív és egészséges életet éljenek.

  Célunk, hogy a környezeti nevelés során a tanulók ismerjék meg azokat a jelenségeket, amelyek következményeként a környezeti problémák jelentkeznek.

  Diákjaink kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába. Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére való törekvés váljék meghatározóvá. Szerezzenek személyes tapasztalatokat az együttműködés, a környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén.

  ÖKO szemléletű programjainkkal magasabb szintre szeretnénk emelni iskolánk környezeti nevelési programját a fenntarthatóság érdekében. Ezáltal formálódik tanulóink környezettudatos magatartása és kialakul a környezetért felelős életvitele.

  Hagyományaink között eddig is sok olyan program szerepelt, mely ezt a szellemiséget tükrözte. Például osztálytermekben zöld sarok kialakítása, Föld napján fák ültetése, szelektív hulladékgyűjtés, anyagok újrahasznosítása, témahetek megtartása, túrák, futóversenyek… és még sorolhatnám.

  „Az élet érték”, helyes magatartási minták átadása, személyes példamutatás, felelősségvállalás, önkéntesség mindannyiunk feladata. A szülői házzal együttműködve átadhatjuk tudásunkat, tapasztalatainkat a jövő nemzedéke számára, hogy egy szebb és élhetőbb környezetben éljenek.

  Bízunk a közös munkában, külső partereink és civil szervezetek segítségében, hogy eredményessé váljanak törekvéseink.

  Elképzeléseink között szerepel a fent említett hagyományos programok mellett:

  • az osztályszintű szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása;
  • energiatakarékosság a víz, papírhasználat csökkentésével, használt elemek gyűjtésével;
  • iskolakert kialakítása, az udvar folyamatos megújítása gondozása, új növények telepítése;
  • madárvédelem jegyében madáretetők kihelyezése;
  • környezetünk tisztántartása érdekében szemét gyűjtése a helyi civil szervezetekkel együttműködve;
  • túrák szervezése a természet jobb megismerése és a szabadidő hasznos eltöltése érdekében;
  • további részvétel a Gyalogló világnapon a lakóhely természeti és kulturális értékeinek a megismeréséhez;
  • Fuss az iskoláért futóverseny lebonyolítása;
  • Iskolai kerékpár tároló kialakításával a kerékpáros és gyalogos közlekedés népszerűsítése;

  Az oktató munka során szeretnénk külsős előadókat is meghívni, hogy diákjaink sokoldalúbb ismereteket szerezzenek a környezetükben felmerülő ÖKO problémákról.

  A jövő nemzedéke, a ma diákjai, akik csak akkor fognak felelősen gondolkozni a környezetüket illetően, ha rávilágítunk a pozitív és negatív változásokra. Bízom a családok, diákok, helyi szervezetek összefogásában, hogy együtt egy szebb és élhetőbb falusi környezetet fogunk létrehozni!

  Az Ökoiskola nevében: Pataki Katalin